Kostnad per kontakt

Hva er kostnaden per kontakt?

Det er en av de viktigste nøkkelytelsesindikatorene (KPI) i kundesentermiljøer. Det spiller en nøkkelrolle i kostnad-nytte-analysen. Kostnad per kontakt måler hvor mye hver interaksjon med kunden koster.

Alle kundesenteroperasjoner som å ta telefonen eller sende en e-post gjenspeiles i kontaktsenterkostnadene. Dette inkluderer også en allokering av budsjett for dine ansattes lønn, kostnader til selskapets teknologi, samt betalinger for all programvare du trenger.

KPI for kostnad per kontakt er knyttet til gjennomsnittlig behandlingstid (AHT), responstid og kostnad per samtale. Det er også relatert til kundetilfredshetsscore og kundeservicekvalitet.

Hvordan beregne kostnaden per kontakt?

Det er ganske enkelt å beregne kostnaden per kontakt i ditt kundesenter. Du må dele de totale kundesenterkostnadene på antall kundekontakter du har i en gitt tidsperiode (ukentlig, månedlig, kvartalsvis, osv.).

En grunnleggende formel for beregning av kostnader er som følger:

Kostnad per kontakt= Totale kundesenterkostnader / Antall kundekontakter

Kundekontakt omfatter ulike måter å nå ut til kundene dine på. Dette kan være oppringninger til kunder, e-poster, sosiale medier-omtaler osv. og kombinasjonen av disse. Sørg for å definere denne variabelen når du bruker formelen for kostnad per kontakt.

Call center illustration

Det er også viktig å huske at blant annet faktorer som agentproduktivitet, lønnssatser og eliminering av rotårsaker kan i stor grad påvirke kostnadene per kontakt.

Hvordan redusere kostnadene per kontakt?

Det er noen få alternativer for hvordan du kan redusere kostnadene per kontakt. Det du trenger å huske er at selv om du kan redusere driftsbudsjettet, bør kvaliteten på kundeservicen du tilbyr aldri reduseres.

Her er noen tips for å redusere kostnadene per kontakt i kundesenteret ditt:

  • interaktiv stemmerespons (IVR) – Det kan hjelpe agentene dine med oppringerverifiseringsprosessen, og håndtere innringere som ikke svarer , etc.
ivr
  • tilbakeringingsfunksjon – Den lar kundene dine velge om de vil at agentene dine skal ringe dem senere, når de er tilgjengelige.
  • ACD-ruting – Du kan konfigurere hvordan samtalene rutes til senteragenter basert på forhåndsdefinerte regler.
Call distribution settings in Contact center software - LiveAgent
  • selvbetjeningsalternativ – Dette gir kundene dine mulighet til å løse problemene sine på egen hånd.
LiveAgent knowledge base
  • programvare for kundesenter – Sørg for at du bruker integrert kundesenterprogramvare. Det lar deg ikke bare strømlinjeforme kundeinteraksjonene dine, men det er også mer budsjettvennlig. En av disse rimelige skybaserte tjenestene er for eksempel LiveAgent kundesenterprogramvare.

Reduce your costs

LiveAgent offers wide range of call center features that can improve quality of your call center services and also reduce costs. Curious to see for yourself?

Frequently asked questions

Hvorfor er kostnaden per kontakt viktig?

Denne kundesenterberegningen er viktig fordi den gir innsikt i kundesenterets driftskostnader, og den hjelper deg med å fordele kontaktsenterbudsjettet mer effektivt. Beregningen for kostnad per kontakt tar hensyn til faktorer som kostnad per samtale, gebyr for kontaktsenterteknologi, agentlønninger, chatkostnader, skatt, kontorlokaler, stasjonær databehandling, programvarelisensiering og andre diverse utgifter.

Hvordan beregner du kostnaden per kontakt?

Det er en enkel formel du kan følge: Kostnad per kontakt= Totale kundesenterkostnader / Antall kundekontakter Du kan bruke denne formelen til å beregne kostnaden per kontakt i en bestemt tidsperiode - ukentlig, månedlig, årlig, etc.

Hva er gjennomsnittlig kostnad per kontakt?

Bransjegjennomsnittet er rundt $7,16, men det kan variere avhengig av kommunikasjonskanalene du bruker og kompleksiteten til virksomheten din. Mer komplekse produkter eller tjenester, for eksempel, vil IT-løsninger ha høyere kostnader per kontakt fordi kundene deres vanligvis krever mer støtte.

Tilbake til Ordliste Lag konto GRATIS

Våres nettsider bruker cookies. Ved og fortsette antar vi at du lar oss utplassere cookies som detaljert i våres prersonvern og cookies retningslinjer.

×
Avtal en-mot-en samtale og utforsk hvordan LiveAgent kan ta nytte av dine bedrifter.

Vi er tilgjengelig på flere datoer

Avtal en demo