Sist oppdatert: 28. oktober 2019

Kvalitetsenhet, s. r. o. leverer sin Tjeneste (her referert til som “LiveAgent”) til deg gjennom nettstedet sitt på *.ladesk.com (URL til kontoen din).

Kvalitetsenhet, s. r. o. bruker visse underbehandlere for å hjelpe den med å tilby LiveAgent-tjenesten.

Hva er en underbehandler:

En underbehandler er en tredjeparts databehandler engasjert av LiveAgent, som har eller potensielt vil ha tilgang til eller behandle tjenestedata (som kan inneholde personopplysninger). LiveAgent bruker ulike typer underprosessorer for å utføre forskjellige funksjoner som forklart i tabellene nedenfor.

Due diligence:

LiveAgent forplikter seg til å bruke en kommersielt rimelig utvalgsprosess der den evaluerer sikkerheten, personvernet og konfidensialitetspraksisen til foreslåtte underbehandlere som vil eller kan ha tilgang til eller behandle tjenestedata.

Kontraktsmessige garantier:

LiveAgent krever at deres underbehandlere oppfyller tilsvarende forpliktelser som de som kreves av LiveAgent (som databehandler) som angitt i LiveAgents databehandlingsavtale (“DPA”), inkludert, men ikke begrenset til, kravene til:

– behandle personopplysninger i samsvar med behandlingsansvarligs (dvs. abonnentens) dokumenterte instruksjoner (som kommunisert skriftlig til den relevante underbehandleren av LiveAgent);

– i forbindelse med deres underbehandlingsaktiviteter, kun bruke personell som er pålitelig og underlagt en kontraktsmessig bindende forpliktelse til å ivareta personvern og sikkerhet, i den grad det er aktuelt, i henhold til gjeldende databeskyttelseslover;

– gi regelmessig opplæring i sikkerhet og databeskyttelse til personell som de gir tilgang til personopplysninger;

– implementere og vedlikeholde passende tekniske og organisatoriske tiltak;

– informere LiveAgent umiddelbart om ethvert faktisk eller potensielt sikkerhetsbrudd; og samarbeide med LiveAgent for å håndtere forespørsler fra behandlingsansvarlige, registrerte eller databeskyttelsesmyndigheter, avhengig av hva som er aktuelt.

Denne policyen gir ikke kundene ytterligere rettigheter eller rettsmidler og skal ikke tolkes som en bindende avtale. Informasjonen her er kun gitt for å illustrere LiveAgents engasjementsprosess for underbehandlere, samt for å gi den faktiske listen over tredjeparts underbehandlere per datoen for denne policyen (som LiveAgent kan bruke i levering og støtte for sine tjenester).

Hvis du er en LiveAgent-kunde og ønsker å delta i vår DPA, vennligst send oss en e-post på andrej@liveagent.com.

Infrastruktur underprosessorer

LiveAgent eier eller kontrollerer tilgangen til infrastrukturen som LiveAgent bruker til å være vert for tjenestedata som sendes til tjenestene, annet enn det som er angitt nedenfor. For øyeblikket er LiveAgent-produksjonssystemene for tjenestene lokalisert i samlokaliseringsanlegg i USA og Europa.

Kundekontoer opprettes i en av disse regionene basert på hvor kunden befinner seg; Kundens Tjenestedata forblir senere i den regionen med mindre det er avtalt mellom Kunden og LiveAgent, men kan flyttes mellom datasentre i en region for å sikre ytelse og tilgjengelighet av Tjenestene. Tabellen nedenfor beskriver landene og juridiske enheter som er engasjert i lagring av tjenestedata av LiveAgent.

ServereLinode, LLC (EU-sted)
LiveAgent-servere er vert for Tier III+ eller IV eller PCI DSS, SSAE-16 eller ISO 27001-kompatible fasiliteter. Datasenteranlegg drives av redundant strøm, hver med UPS og backup-generatorer.
ServereLinode, LLC (sted i Storbritannia)
LiveAgent-servere er vert for Tier III+ eller IV eller PCI DSS, SSAE-16 eller ISO 27001-kompatible fasiliteter. Datasenteranlegg drives av redundant strøm, hver med UPS og backup-generatorer.
ServereLinode, LLC (US Location)
LiveAgent-servere er vert for Tier III+ eller IV eller PCI DSS, SSAE-16 eller ISO 27001-kompatible fasiliteter. Datasenteranlegg drives av redundant strøm, hver med UPS og backup-generatorer.
ServereLinode, LLC (SG Location)
LiveAgent-servere er vert for Tier III+ eller IV eller PCI DSS, SSAE-16 eller ISO 27001-kompatible fasiliteter. Datasenteranlegg drives av redundant strøm, hver med UPS og backup-generatorer.
ServereIrland
LiveAgent-servere er vert for Tier III+ eller IV eller PCI DSS, SSAE-16 eller ISO 27001-kompatible fasiliteter. Datasenteranlegg drives av redundant strøm, hver med UPS og backup-generatorer.
ServereAmazon Web Services, LLC (US-kunder) – N. California
LiveAgent-servere er vert for Tier III+ eller IV eller PCI DSS, SSAE-16 eller ISO 27001-kompatible fasiliteter. Datasenteranlegg drives av redundant strøm, hver med UPS og backup-generatorer.
ServereAmazon Web Services, LLC (APAC-kunder) – Singapore
LiveAgent-servere er vert for Tier III+ eller IV eller PCI DSS, SSAE-16 eller ISO 27001-kompatible fasiliteter. Datasenteranlegg drives av redundant strøm, hver med UPS og backup-generatorer.
ServereWebsupport, s.r.o. (EU-kunder)
LiveAgent-servere er vert for Tier III+ eller IV eller PCI DSS, SSAE-16 eller ISO 27001-kompatible fasiliteter. Datasenteranlegg drives av redundant strøm, hver med UPS og backup-generatorer.

Andre underbehandlere

LiveAgent bruker visse tjenestespesifikke underbehandlere for å levere sine tjenester. For å gi relevant funksjonalitet kan disse underbehandlerne få tilgang til tjenestedata.

Service Quality Unit, LLC
Quality Unit, LLC er en kvalitetsenhet som er medlem. Quality Unit, LLC fungerer som en underbehandler for å tilby LiveAgent-tjenesten.
Service Kvalitetsenhet Ukraina
Kvalitetsenhet Ukraina fungerer som en underleverandør for å levere LiveAgent-tjenesten.
Service Twilio, Inc.
LiveAgent bruker Twillio som VoIP-leverandør.

Underleverandører

For å sikre 24/7 kundeservice tilgjengelighet, jobber LiveAgent med underleverandører, som kan få tilgang til tjenestedata. Alle underleverandører har kontrakter på plass og må følge sikkerhetsretningslinjer, hvorav den ene er tilgang til slike data kun med forhåndssamtykke fra kunden.

Relaterte Artikkler
E-postvarsler kan sende e-post til agenter når en billett er tildelt en agent eller når kunden svarte i en tildelt billett. Les om denne funksjonen.

E-post notifikasjoner

Teksten inneholder informasjon om LiveAgent, en plattform for kundeservice. Den oppfordrer brukere til å abonnere på nyhetsbrevet for å holde seg oppdatert om oppdateringer og rabatter, og til å avtale en demo for å utforske hvordan LiveAgent kan nytte ens virksomhet. Teksten inkluderer også en statusoppdatering for installasjon av LiveAgent-skivebordet og oppfordrer brukere til å godta informasjonskapsler før de bruker kontaktformen, chat eller messenger for å kontakte støtteteamet.

LiveAgent tilbyr en logg over oppfylte og tapte SLAer fra en bestemt tidsperiode og avdeling. Individuelle oppføringer kan sorteres etter ulike filtre.

SLA logg-rapport

LiveAgent tilbyr en plattform for kundeservice, inkludert chatløsning og SLA-rapporter. Abonner på nyhetsbrevet og avtal en demo for å dra nytte av tjenestene. Aksepter informasjonskapsler før du bruker chat eller kontaktformular.

Ta kontakt med vår salgssjef og diskuter mulige partnerskapsalternativer. Bruk kontaktknappen nedenfor for å skrive direkte til ham og starte den nye reisen.

Vil du bli partner med oss?

Ta direkte kontakt med salgsdirektøren for partnerskapsmuligheter. Bli kjent med LiveAgent-programvaren og dra nytte av gjensidige partnerskap. Finn ut mer og kontakt oss for spesifikke behov.

Innholdsstyringssystem er en av funksjonene til LiveAgent. Den er sammensatt av ulike verktøy, for eksempel WYSIWYG-editoren og live chat-knapper.

CMS

LiveAgent tilbyr en chatløsning for bedrifter, og det er mulig å avtale en demo for å lære mer om hvordan tjenesten kan dra nytte av din bedrift. Det kreves aksept for cookies før chat eller kontaktformular kan benyttes. Det er også viktig at brukerne godtar personvernpolicyen til LiveAgent.

Våres nettsider bruker cookies. Ved og fortsette antar vi at du lar oss utplassere cookies som detaljert i våres prersonvern og cookies retningslinjer.

Start Free Trial x