Godkjennelse av vilkår

Kvalitetsenhet, s. r. o. (her referert til som “Quality Unit”) leverer sin Tjeneste (som definert nedenfor) til deg via nettstedet sitt på www.qualityunit.com (“Nettstedet”) og *.ladesk.com (URL til kontoen din), underlagt denne vilkårene for bruksavtalen (“TOS”). Ved å godta disse vilkårene eller ved å gå inn på eller bruke tjenesten eller nettstedet, erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av disse vilkårene. Hvis du inngår denne vilkårene på vegne av et selskap eller annen juridisk enhet, bekrefter du at du har myndighet til å binde en slik enhet og dens tilknyttede selskaper til disse vilkårene, i så fall vil begrepene “Du” eller “Din” referere til slik enhet og dens tilknyttede selskaper. Hvis du ikke har slik autoritet, eller hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke godta disse vilkårene og kan ikke bruke tjenesten.

Kvalitetsenhet kan endre denne TOS fra tid til annen uten forvarsel. De reviderte vilkårene og betingelsene trer i kraft ved publisering, og hvis du bruker tjenesten etter den datoen, vil vi behandle bruken din som aksept av de reviderte vilkårene og betingelsene. Hvis noen endringer i disse vilkårene ikke er akseptable for deg, er din eneste løsning å slutte å få tilgang til og bruke tjenesten.

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten inkluderer (a) nettstedet, (b) LiveAgents brukerstøtte og chat-system, verktøy og tjenester som tilbys gjennom nettstedet og av LiveAgent API som er gjort tilgjengelig via nettstedet, og (c) all programvare, data, tekst, bilder, lyder, video og innhold som gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet eller tjenestene, eller utvikles via LiveAgent API (samlet referert til som “innholdet”). Eventuelle nye funksjoner som legges til eller utvider tjenesten er også underlagt denne vilkårene.

Generelle betingelser / Tilgang og bruk av tjenesten

I henhold til vilkårene og betingelsene i denne TOS, kan du få tilgang til og bruke tjenesten kun for dine interne forretningsformål som forutsatt i avtalen. Du skal ikke (a) lisensiere, underlisensiere, selge, videreselge, leie ut, lease, overføre, tildele, distribuere, tidsdele eller på annen måte utnytte eller gjøre tjenesten tilgjengelig for noen tredjepart, annet enn det som er uttrykkelig tillatt i denne TOS; (b) bruke tjenesten til å behandle data på vegne av en tredjepart, eller (c) bruke tjenesten på en ulovlig måte eller på noen måte som forstyrrer eller forstyrrer integriteten eller ytelsen til tjenesten og dens komponenter.

Bare med forbehold om den begrensede retten til å få tilgang til og bruke tjenesten som er uttrykkelig gitt til deg i henhold til disse vilkårene, vil alle rettigheter, tittel og interesser i og til tjenesten og dens komponenter forbli hos og eksklusivt tilhøre Quality Unit. Du skal ikke modifisere, tilpasse eller hacke tjenesten for å feilaktig antyde sponsing eller tilknytning til Quality Unit, eller på annen måte forsøke å få uautorisert tilgang til tjenesten eller dens relaterte systemer eller nettverk.

Du er ansvarlig for all informasjon, data, tekst, meldinger eller annet materiale som du legger ut eller på annen måte overfører via tjenesten. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til din pålogging og konto og er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under din pålogging eller konto. Du godtar og erkjenner at påloggingen din kun kan brukes av én (1) person – en enkelt pålogging som deles av flere personer er ikke tillatt. Systemet vil automatisk oppdage slik oppførsel, og du godtar at Quality Unit kan belaste deg en ekstra månedlig avgift for det. Du kan opprette separate pålogginger for så mange personer som planen din tillater.

Quality Unit forbeholder seg retten til å få tilgang til noen eller alle dine kontoer for å svare på dine forespørsler om teknisk støtte. Vi skal opprettholde passende administrative, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak for beskyttelse av sikkerheten, konfidensialiteten og integriteten til dine data. Vi vil ikke avsløre dataene dine unntatt hvis det er tvunget av loven eller hvis du tillater det.

Du forstår at den tekniske behandlingen og overføringen av tjenesten, inkludert innholdet ditt, kan involvere (a) overføringer over ulike nettverk; (b) endringer for å samsvare med og tilpasse seg tekniske krav til tilkobling av nettverk eller enheter og (c) overføring til Quality Units tredjepartsleverandører og vertspartnere for å tilby nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagring og relatert teknologi som kreves for å drifte og vedlikeholde tjenesten. Quality Unit vil bruke rimelig innsats for å publisere på nettstedet eller varsle deg om planlagt nedetid for tjenesten.

Av Quality Unit unnlater å utøve eller håndheve noen rettigheter eller bestemmelser i denne TOS skal ikke være et fraskrivelse av denne retten. Du erkjenner at denne TOS er en kontrakt mellom deg og Quality Unit, selv om den er elektronisk og ikke er fysisk signert av deg og Quality Unit, og den styrer din bruk av tjenesten og erstatter eventuelle tidligere avtaler mellom deg og Quality Unit. Enhet.

Vilkår & betingelsene for AppSumo-avtalen

Du kan bare få tilgang til og bruke tjenesten for din interne virksomhets behov og formål som angitt i disse vilkårene & Forhold. Du skal ikke (a) lisensiere, underlisensiere, selge, videreselge, leie ut, lease, overføre, tildele, distribuere, tidsdele eller kommersielt utnytte eller gjøre tjenesten tilgjengelig for noen tredjepart, annet enn det som er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene & Forhold; (b) bruke tjenesten på en ulovlig måte eller på noen måte som forstyrrer eller forstyrrer integriteten eller ytelsen til tjenesten og dens komponenter.

Ditt AppSumo-kjøp av Tjenesten (“Pakke”) kjøpt på den offisielle siden appsumo.com/liveagent/ gir deg tilgang til funksjonene for et enkelt kjøp på $59 behandlet på de offisielle sidene til AppSumo. Ett (1) kjøp gir deg tilgang til en enkelt (1) kupongkode (“Kode”), som du må løse inn på tjenestens URL-adresse: liveagent.com/appsumo-signup. (ikke lenger tilgjengelig). Ved registreringen må du fylle inn nødvendige data for å fullføre registreringen. Disse nødvendige dataene inkluderer (a) din kode; (b) ditt fulle navn; (c) Din e-postadresse; og (d) firma-/organisasjonsnavn som brukes til å opprette den unike URL-adressen til kontoen din.

Hver kode kjøpt på AppSumo-siden skal bare løses inn én gang (1 gang). Hver ekstra innløsning av samme kode er strengt i strid med disse vilkårene & Forhold. Ved flere innløsninger av den samme koden mister du tilgangen til tjenesten og dine tilleggskontoer vil bli suspendert.

Du må løse inn koden(e) dine før 1. desember 2019. Enhver forespørsel (både skriftlig eller muntlig) sendt etter denne fristen til kvalitetsenheten vil bli avvist. Din rett til å løse inn kode(r) slutter 30. november 2019, 23:59. Quality Unit forbeholder seg retten til ikke å gjøre unntak etter denne fristen.

Kjøp av pakken gir deg livstidstilgang til to (2) agentseter (“Brukere”) av tjenestens alt-inkluderende (alt-i-ett)-plan til en verdi av $59. De to (2) agentsetene inkluderer ett sete som er utpekt til deg (“eier” av kontoen) og ett (1) sete for “Agent” eller “Admin”.

Hver ekstra bruker som legges til i tjenestekontoen din er underlagt den vanlige prismodellen for «Alt-inkludert»/«Alt-i-ett»-planen som beskrevet her: www.liveagent.com/pricing/. Du vil bli belastet for den reelle bruken av den ekstra brukeren basert på brukstidspunktet. Standardpris for ekstra bruker er vurdert til $39 per måned for bruker.

Beløpet på belastningen multipliseres med antall ekstra brukere som er lagt til tjenestekontoen din.

Du vil bli varslet via e-postvarsling sendt fra selskapet om det faktum at du har lagt til de ekstra brukerne til kontoen din. Denne e-postvarslingen vil inneholde et varsel om at du har overskredet antallet brukere som er inkludert i AppSumo-pakken.

Ytterligere agenter som er lagt til kontoen din, faktureres på månedlig basis. Ved den første belastningen vil du bli bedt om å angi dine gyldige faktureringsdata som inneholder ditt (a) ekte navn og etternavn; (b) gyldig e-postadresse; (c) gyldig navn på firmaet ditt; (d) gyldig adresse (gatenavn, by, postnummer og delstat) (e) tilleggsopplysninger om bedriften din basert på din lokale lovgivning. Du må bare fylle ut gyldige, sanne, nøyaktige og verifiserte data.

Ved den første belastningen for bruk av flere brukere, vil du bli bedt om å velge din foretrukne betalingsmåte. Quality Unit tilbyr to (2) betalingsmåter basert på (a) kredittkortopplysninger (b) PayPal-kontodetaljer.

Du må bare sende inn kredittkortopplysningene eller PayPal-kontoopplysningene dine i tilfelle du legger til flere brukere til kontoen din.

Når du nekter å sende inn kredittkortopplysningene eller PayPal-kontoopplysningene dine etter kostnadene for din reelle bruk av ytterligere brukere, mister du tilgang til tjenesten. Tilgangen til tjenestekontoen din vil bli tillatt når du sender inn nødvendig faktureringsinformasjon og velger din foretrukne betalingsmåte. Quality Unit forbeholder seg retten til ikke å gjøre unntak.

Du har ikke lov til å “stable” flere koder og bruke dem for en enkelt (1) tjenestekonto. Hver tjenestekonto godtar kun én (1) kode. Pakken kan ikke stables.

Vilkår & vilkår for gratisplaner for LiveAgent

Retningslinjer for rettferdig bruk

Som en del av vår forpliktelse til å tilby utmerket kvalitet og pålitelig service, har vi retningslinjer for rettferdig bruk på LiveAgent-tjenester.

Vi ønsker å sikre at alle våre kunder kan glede seg over og lykkes med tjenesten vår uavhengig av eventuelle forhold.

Hvis noen kunder bruker så mye data eller bryter regler at det kan påvirke andre brukere, kan vi kontakte slike overtredere og diskutere endring av bruk og grenser eller kansellere kontoene deres.

Vi forbeholder oss retten til å endre kontogrensene uten forvarsel.

Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene i denne retningslinjen for rettferdig bruk fra tid til annen.

Denne politikken er et supplement til og begrenser ikke noen av de viktigste LiveAgent-vilkårene & Betingelser.

Egendefinerte leveranser

Ytterligere forespørsel om tilpassede leveranser kan sendes ved å sende en forespørsel til Quality Unit i form av e-postkommunikasjon til support@liveagent.com. Quality Unit forbeholder seg retten til å avslå tilpasset leveringsforespørsel. Hvis tilpasset leveringsforespørsel aksepteres, skal det inngås en avtale basert på forespørselen mellom deg og Quality Unit som skal detaljere kravene og spesifikasjonene for den tilpassede leveringen. En avtale er en skriftlig godkjenning gjort i en form for e-postkommunikasjon. Utdataene fra den tilpassede leveransen blir den eksklusive intellektuelle eiendommen til Quality Unit, og du samtykker i at utdataene kan brukes i fremtiden for videre bruk av tredjepartskunder til Quality Unit. Prisen på den tilpassede leveringen skal avtales på forhånd og vil bli gitt fra sak til sak.

Kontovilkår

 • Du må være 18 år eller eldre for å bruke denne tjenesten.
 • Du må være et menneske. Kontoer registrert av “bots” eller andre automatiserte metoder er ikke tillatt.
 • Du må oppgi ditt juridiske fulle navn, en gyldig e-postadresse og all annen informasjon som kreves for å fullføre registreringsprosessen.
 • Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til ditt brukernavn og passord. Quality Unit kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tap eller skade som følge av at du ikke overholder denne sikkerhetsforpliktelsen.
 • Du er ansvarlig for alt innhold som legges ut og aktivitet som skjer under kontoen din (selv når innhold er lagt ut av andre som har kontoer under kontoen din).
 • Du må ikke gi feilaktig fremstilling av deg selv eller ta på deg identiteten til noen andre mens du bruker denne tjenesten.
 • Du kan ikke bruke tjenesten til ulovlige eller uautoriserte formål.
 • Du må ikke, ved bruk av tjenesten, bryte noen lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til lover om opphavsrett).
 • Brudd på noen av disse avtalene vil føre til oppsigelse av kontoen din. Mens Quality Unit forbyr slik oppførsel og innhold på tjenesten, forstår og godtar du at Quality Unit ikke kan være ansvarlig for innholdet som er lagt ut på tjenesten, og at du likevel kan bli utsatt for slikt materiale. Du godtar å bruke tjenesten på egen risiko.

Betaling, refusjoner og faktureringsendringer

Prøver og betalinger Tjenesten gjøres tilgjengelig på en betal-som-du-go-basis og belastes ved starten av den valgte abonnementsperioden (vanligvis månedlig). Alle planer kommer med en første gratis prøveperiode på opptil 14 dager. Hvis du ikke oppgir kredittkortopplysningene dine til Quality Unit innen den gratis prøveperioden, vil kontoen din bli suspendert og kan bare reaktiveres ved å sende inn kredittkortinformasjonen din. Når du har oppgitt kredittkortopplysninger, vil du bli fakturert umiddelbart og prøveperioden din avsluttes.

Abonnements- og prisendringer Hvis du velger å oppgradere planen din eller antall agenter i løpet av den valgte abonnementsperioden, vil eventuelle inkrementelle kostnader fordeles over den gjenværende perioden av abonnementsperioden og belastes kontoen din . Deretter vil kredittkortet ditt automatisk bli belastet med den justerte prisen på neste faktureringssyklus etter forholdsmessig fakturering. Et faktureringsunntak eksisterer hvis du er i en månedlig faktureringssyklus der du ikke vil se en forholdsmessig belastning eller kreditt i gjeldende måned, men den nye faktureringssatsen din vil reflekteres på den neste månedlige regningen. Uavhengig av faktureringssyklusen din, er det ingen refusjoner eller kreditter for delvise måneder med tjeneste, plannedgraderinger eller refusjoner for ubrukte måneder hvis du stenger kontoen din før slutten av abonnementsperioden. Ingen unntak vil bli gjort for å behandle alle likt og holde de administrative kostnadene våre lave til den ultimate fordelen for vår kundebase. Nedgradering av plannivået ditt kan føre til tap av innhold, funksjoner eller kapasitet på kontoen din, og kvalitetsenheten påtar seg ikke noe ansvar for slikt tap. Prisene på alle LiveAgent-planer og -tjenester kan endres med 30 dagers varsel fra oss. Slik melding kan gis når som helst. I tillegg forbeholder Quality Unit seg retten til å kontakte deg om spesialpriser hvis du opprettholder et eksepsjonelt høyt antall sluttbrukere eller et uvanlig høyt månedlig billettforhold per agent. I en slik situasjon kan en Enterprise-abonnementsavtale (beskrevet nedenfor) være mer passende for deg.

Fakturering av kredittkort, kvitteringer og personvern Kontoeieren vil motta en e-postkvittering ved hver kredittkortbelastning. Kvalitetsenheten gir et grensesnitt for kontoeieren (som definert i registreringsprosedyren) for å endre kredittkortinformasjon (f.eks. ved kortfornyelse). Quality Unit bruker en tredjepartsformidler for å administrere kredittkortbehandling, og denne mellommannen har ikke tillatelse til å lagre, beholde eller bruke faktureringsinformasjonen din, bortsett fra å behandle kredittkortinformasjonen din for Quality Unit. Gå til /retningslinjer-for-personvern/ for å forstå hvordan Quality Unit samler inn og bruker personlig informasjon.

Faktureringsendringer & oppdateringer Kontoeieren har rett til å be om en oppdatering av faktureringsinformasjonen på fakturaene for bruk av tjenesten. Oppdateringen må forespørres via e-post sendt til support@liveagent.com innen de første 15 dagene etter siste fakturautstedelse. En kreditnota og en oppdatert faktura som inneholder den nye faktureringsinformasjonen vil bli utstedt til deg. Forespørsler som er sendt inn etter de 15 dagene siden siste utgave vil bli avvist, og du må vente på at den nye fakturaen utstedes neste faktureringsdato.

Håndtering av MVA-ID Hvis kunden har fått tildelt en riktig og gyldig MVA-ID (i henhold til europeisk lov), er kunden alene ansvarlig for å bruke MVA-ID i det nødvendige feltet hos kunden sin profil. Quality Unit refunderer ikke kunder som ikke bruker MVA-nummeret sitt på egen hånd.

Årlig forhåndsbetalt kreditt

Årlig forhåndsbetalt kreditt lagt til kundens konto basert på den gjensidige avtalen skal vare i perioden på 12 måneder bare hvis antall agentplasser forblir det samme i hele tidsrammen. Denne tidsperioden skal øke eller reduseres basert på antall agentplasser lagt til eller fjernet på kundens konto i løpet av kredittens gyldighetstid.

Hvis kunden bestemmer seg for å avbryte bruken av tjenesten før all kreditten hans er brukt ELLER før tidsperioden utløper, er han berettiget til å få refusjon for den gjenværende ubrukte verdien. Quality Unit forbeholder seg retten til å refundere kun 50 % av det resterende beløpet som avbestillingsgebyr.

Kansellering og oppsigelse

Du er ansvarlig for å kansellere kontoen din på riktig måte. Kontoeieren (som definert i registreringsprosedyren) kan avslutte kontoen når som helst ved å sende en e-post til support@qualityunit.com med en be om å avslutte kontoen. Quality Unit vil svare på denne e-posten og kansellere kontoen din innen én virkedag. Et annet alternativ for kansellering av kontoen din er “Stopp konto”-knappen i “Min konto”-delen. Ved å avslutte kontoen din mister du tilgangen til alt innhold ved kansellering, og Quality Unit vil slette det i sin normale forretningsdrift. Denne informasjonen kan ikke gjenopprettes når kontoen er avsluttet. Hvis du kansellerer kontoen din fra “Min konto”-delen av tjenesten før slutten av gjeldende betalte abonnementsperiode, vil kanselleringen tre i kraft umiddelbart, og du vil ikke bli belastet igjen. I tilfelle avbestillingsforespørselen sendes via post, blir du bedt om å vente på bekreftelsen fra Quality Unit.

Quality Unit forbeholder seg retten til å (i) modifisere eller avbryte, midlertidig eller permanent, tjenesten (eller deler av den) og (ii) nekte enhver nåværende og fremtidig bruk av tjenesten, suspendere eller avslutte kontoen din ( noen del derav) eller bruk av tjenesten, og fjern og forkast alt innholdet ditt i tjenesten, uansett årsak, inkludert hvis kvalitetsenheten mener at du har brutt disse vilkårene. Quality Unit vil bruke alle rimelige anstrengelser for å kontakte deg direkte via e-post eller telefon for å advare deg før suspensjon eller oppsigelse av kontoen din. Enhver mistanke om uredelig, fornærmende eller ulovlig aktivitet som kan være grunnlag for oppsigelse av din bruk av tjenesten, kan henvises til relevante rettshåndhevende myndigheter. Quality Unit skal ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endringer, suspensjon eller avslutning av tjenesten.

Quality Unit forbeholder seg retten til å avslutte kontoen din på grunn av langvarig inaktivitet. Kvalitetsenheten må følge oppsigelsesprotokollene ved å sende ut en advarsels-e-post før brukerens konto avsluttes. Etter 4 uker med inaktivitet vil en advarsels-e-post bli sendt som informerer brukeren om kommende kontooppsigelse, og tiltak som kan tas for å forhindre kontooppsigelse. Etter 8 uker med inaktivitet vil kontoen bli slettet sammen med alle dens data.

Ansvarsfraskrivelse for garantier

Tjenesten, inkludert nettstedet og innholdet, og alle server- og nettverkskomponenter tilbys på en “som den er” og “som tilgjengelig”-basis uten noen form for garantier, i den grad det er uttrykkelig tillatt av lov og kvalitetsenhet fraskriver seg enhver og alle garantier, enten uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, tittel, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Du erkjenner at Quality Unit ikke garanterer at tjenesten vil være uavbrutt, tidsriktig, sikker, feilfri eller virusfri, og ingen informasjon eller råd innhentet av deg fra kvalitetsenheten eller gjennom tjenesten skal skape noen garanti som ikke uttrykker seg.

Ansvarsbegrensning

Under noen omstendigheter og under ingen juridisk teori (enten i kontrakt, erstatningsrett eller på annen måte) skal Quality Unit være ansvarlig overfor deg eller en tredjepart for indirekte, tilfeldige, spesielle, eksemplariske, følgeskader eller straff, inkludert tapt fortjeneste , tapt salg eller virksomhet, tapte data eller forretningsavbrudd. I tillegg skal Quality Unit ikke holdes ansvarlig for noen direkte skader, kostnader, tap eller forpliktelser som overstiger det månedlige servicegebyret du har betalt eller skal betales av deg for den ene måneden før tidspunktet for ethvert krav om økonomisk erstatning eller hundre ($100) oss. dollar. Bestemmelsene i denne delen fordeler risikoene i henhold til disse vilkårene mellom partene, og partene har basert seg på disse begrensningene for å avgjøre om de skal inngå denne avtalen.

Noen stater tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, noe som betyr at noen av begrensningene ovenfor kanskje ikke gjelder deg. I disse statene vil Quality Units ansvar være begrenset i den grad loven tillater det.

Oppgave

Quality Unit kan tildele eller overføre denne TOS, helt eller delvis, uten begrensninger.

Eksportoverholdelse

Du er ansvarlig for å overholde gjeldende lover, regler eller forskrifter som regulerer eksporten av tjenesten eller noen av dens komponenter.

Gjeldende lov

Disse vilkårene skal styres av lovene i staten Delaware uten hensyn til prinsippene for lovkonflikter. Du samtykker herved uttrykkelig til å underkaste deg den eksklusive personlige jurisdiksjonen til de føderale og statlige domstolene i delstaten Delaware med det formål å løse enhver tvist knyttet til din tilgang til eller bruk av tjenesten.

Databehandling

LiveAgent er forpliktet til personvern, sikkerhet, samsvar og åpenhet. Denne tilnærmingen inkluderer å støtte våre kunders overholdelse av EUs databeskyttelseskrav, inkludert de som er angitt i den generelle databeskyttelsesforordningen (“GDPR”), som ble håndhevet 25. mai 2018.

Innhold

 1. Hvem er databehandler
 2. Hvilke data behandles
 3. Hva er datakildene
 4. Hva er formålet med datainnsamling og/eller behandling
 5. Hvorfor er profilering og automatisering til stede
 6. Hva er tidsperioden for databehandling
 7. Hvem er våre partnere/underleverandører
 8. Hva er rettighetene dine til databehandling
 9. Hvordan kan du tilbakekalle samtykke til databehandling

Hvem er databehandler

Databehandleren er selskapet som velger formål og ressurser for databehandling. For markedsføringsformål er databehandler Quality Unit, s. r. o.

Hvilke data behandles

Vi behandler følgende datatyper: Navn, Adresse, Telefonnummer, E-postadresse, IP-adresse, Informasjon om produkter du har kjøpt, Informasjon om produktbruk, Informasjon samlet inn fra telefonsamtaler, Telefonopptak, Informasjon samlet inn fra andre typer kontakter oss (e-post, chat, Facebook-meldinger, Tweets), informasjon gitt til vårt støtteteam for å løse problemer med kontoene dine, geolokaliseringsdata, nettleserinformasjon, systeminformasjon.

Hva er datakildene

Dataene som er nevnt i forrige seksjon samles utelukkende fra deg. Dataene er tilgjengelige fra samtaler mellom deg og Quality Unit, s.r.o. eller oppgitt i kundeprofilen din. Data kan også samles inn fra offentlige tilgjengelige kilder som firmakataloger og andre. Data kan også samles inn fra tredjeparter som har tillatelse til å behandle dem.

Hva er formålet med datainnsamling og/eller behandling

Ditt samtykke til databehandling ble gitt for følgende formål: markedsføringstjenester, kundestøttetjenester.

Hvorfor er profilering og automatisering til stede

Kvalitetsenhet s.r.o. ønsker å levere den beste og mest personlige opplevelsen, og på grunn av det, med ditt forhåndssamtykke, segmenterer og profilerer vi data. Til slike formål bruker vi intern programvare og annen analyse- og automatiseringsprogramvare

Hva er tidsperioden for databehandling

Ditt samtykke ble gitt for perioden du bruker tjenestene våre (LiveAgent) og for de følgende 5 årene etter opphør av bruk, eller til det øyeblikket du trekker tilbake samtykket ditt. Hvis du ikke er kunde og ikke kommer til å være kunde hos Quality Unit s.r.o., vil samtykket ditt være gyldig i 5 år, eller til det øyeblikket du trekker tilbake samtykket ditt. Etter 5 års perioden vil dataene dine bli slettet.

Hvem er våre partnere/underleverandører

Du har gitt samtykke til våre underbehandlere og underleverandører som kan ha tilgang til utvalgte data. Våre underbehandlere og underleverandører er gjenstand for regelmessige kontroller og revisjoner for å sikre maksimalt nivå av personvern og sikkerhet.

Hva er rettighetene dine til databehandling

Riktig databehandling er av vår ytterste viktighet, og vi setter vår ære i høy grad av sikkerhet, personvern og databehandling ved Quality Unit s.r.o.

Nedenfor er dine rettigheter angående databehandling:

Informasjon om databehandling Informasjon inkluderer hovedsakelig: kontaktinformasjon om databehandler, deres underordnede eller databehandler eller person som er ansvarlig for databehandling, formål med databehandling, kategorier av data, adresser/mottaker av data og kategorier av datamottakere, informasjon om dataoverføringer til 3. parts land, tidsperiode for databehandling, liste over rettighetene dine, rett til å henvende seg til den lokale databehandlingsmyndigheten, kilde til databehandling, informasjon om dataprofilering og automisering.

Rett til tilgang til data Du har rett til å bekrefte om dataene dine blir behandlet eller ikke og kategorier av data som behandles.

Rett til retting Du har rett til å korrigere opplysninger om nødvendig.

Rett til sletting (‘rett til å bli glemt’) I noen tilfeller som er tillatt av loven, er vi forpliktet til å slette alle dataene dine basert på forespørselen din.

Rett til behandlingsbegrensninger Noen kunder foretrekker begrenset databehandling. Hvis du har spesielle forespørsler om databehandlingsbegrensninger, vennligst kontakt oss.

Rett til datamigrering Basert på din forespørsel kan vi overføre dataene dine til en annen databehandler hvis det ikke er juridiske eller andre hindringer.

Rett til å protestere Hvis du mener at dataene dine ikke blir behandlet på riktig måte, kan du skape en hindring ved å kontakte oss med den hensikt å løse problemet.

Rett til å kontakte lokal databehandlingsmyndighet Du kan kontakte den lokale databehandlingsmyndigheten i tilfelle ytterligere bekymringer eller problemer reist. Den lokale databehandlingsmyndigheten for Kvalitetsenhet s.r.o. er Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky med adresse Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakia, Den europeiske union.

Hvordan kan du tilbakekalle samtykke til databehandling

Ditt samtykke til databehandling er frivillig. Du kan tilbakekalle den når som helst.

Hvordan kan jeg sende inn en forespørsel om tilbakekalling av databehandling? Vennligst gi oss navnet på ditt firma, subjekt og databehandler, skriftlig anmodning om tilbakekalling av data og din signatur. Du skal rette forespørselen din til andrej@liveagent.com

Alternativt, hvis du ønsker å melde deg av e-postlisten vår, kan du bruke skjemaet vårt for å fylle ut forespørselen din her.

Relaterte Artikkler
Retningslinjer For Personvern%20

Retningslinjer for personvern

Apologies, but I will need the actual text in order to provide a summary in the requested language.

Checklists - Help%20desk Sjekkliste For Kvalitetssikring

Help desk sjekkliste for kvalitetssikring

Bygg tilpasset undervisningsmateriell for å hjelpe kundene dine med å forstå produktene dine. Oppretthold en positiv tone i stemmen under interaksjoner med kunder. Spør alltid om kundene har flere spørsmål for å sikre at problemet deres er løst tilfredsstillende.

Tillatelser distribueres sammen med roller. Gi dem autorisasjon kun for handlinger som er viktige for jobben deres, med restriksjoner.

Tillatelser

LiveAgent tilbyr programvare for kundeservice, VoIP-telefonsystemer og klagehåndteringssystemer. Det optimaliserer kundestøtten og øker kundetilfredsheten.

Vi godtar for øyeblikket gjesteinnlegg og vi elsker dem, men husk at vi er veldig kresne når det gjelder kvaliteten på dem.

Retningslinjer for LiveAgent-gjesteblogging

GPTSummarizer skal produsere en oppsummering for en tekst om viktigheten av kundeservice. Opplæring og kommunikasjonsferdigheter er viktige for å levere god kundeservice. Kundeservice er nødvendig for å beholde lojale kunder, og bedrifter bør samhandle med kundene på flere digitale plattformer. Agentene bør ha produktkunnskap og kommunikasjonsferdigheter. Å ha utmerket kundeservice er avgjørende for å lykkes som en bedrift. LiveAgent tilbyr kundestøtte og bruker informasjonskapsler på sine nettsider. Det er også viktig å gi kundestøtte gjennom sosiale medier.

Våres nettsider bruker cookies. Ved og fortsette antar vi at du lar oss utplassere cookies som detaljert i våres prersonvern og cookies retningslinjer.

Start Free Trial x