Anmeldelser kategorier

Finn ut hvilken programvare i enhver kategori som er det beste alternativet for din bedrift. Du har akkurat kommet i gang med helpdesk-programvare eller kundeservice generelt, og du kan oppleve problemer med å forsta alle de nye ordene. Vi har satt sammen en komplett liste over kundeserviceterminologi.
Anmeldelser kategorier

How we anmeldelse

Vår gjennomgangsprosess

Vi undersøker, vurderer, tester og setter de viktigste aspektene ved hver programvares funksjon. Hver programvarevurdering består av tre hoveddeler. Først vurderer vi hvor vanskelig det er å installere og implementere en programvareløsning i en vanlig arbeidsflyt. Vi gjennomgår brukeropplevelsen, tester de individuelle funksjonene og bestemmer den generelle programvareytelsen i et standard scenario. Den tredje delen gjelder prissetting i forhold til programvarens funksjonssett og sammenligning med andre alternativer. Den endelige vurderingen er et gjennomsnitt av disse tre individuelle delene.

  • Omfattende anmeldelser av den mest populære programvaren
  • Funksjonstester og prisevaluering
  • Integrasjonstester med LiveAgent helpdesk-programvare

Hver anmeldelse starter med en introduksjon til programvaren, dens bruk og dens formål. Den neste delen involverer installasjon og implementeringsforskning og praksis med kommentarer om vanskeligheten med denne prosessen. Hver anmeldelse beskriver programvaren eller en spesifikk funksjon og hvordan du kan bruke den i det daglige arbeidet. Hvis anmelderen opplever problemer, feil eller andre vanskeligheter, vil de bli nevnt i denne delen av anmeldelsen. Vi evaluerer også hvordan noe programvare integreres med LiveAgent helpdesk-programvare. Til slutt er det en prisevaluering og en beskrivelse av tilgjengelige planer, etterfulgt av en konklusjon og fordeler og ulemper.

Våres nettsider bruker cookies. Ved og fortsette antar vi at du lar oss utplassere cookies som detaljert i våres prersonvern og cookies retningslinjer.

Start Free Trial x