SLA-samsvarsrapport

En SLA (Service-Level-Agreement) er en ordning for å nå målene for å svare på billetter av Agenter (støtterepresentanter), for å gi hjelp til kundene dine.

Å gi hjelp basert på servicenivåer sikrer at du leverer kvantifisert og regnskapsmessig service. Det gir også et mer avklart syn når problemer dukker opp.

Eksempel

Hvis et SLA-nivå med det første svaret innen 4 timer opprettes i LiveAgent for forhåndssalgs-avdelingen din, må billettene som brukes på dette SLA-nivået besvares innen 4 timer, under spesifiserte Åpningstider, ellers vil de bli merket som forsinket.

SLA-nivåer

SLA-nivåer definerer SLA-svartider for svar av ulike typer. Arbeidstid kan brukes på SLA-nivåene dine med mulighet for å ekskludere helligdager.

Svar typer:

 • Første svar (for nye billetter)
 • Andre svar (for andre og alle følgende svar)
 • Chat-svar
 • Anrop svar

SLA Regler

SLA-regler og SLA-nivåer gir et dynamisk og effektivt system der du kan sikre at du og dine agenter (støtterepresentanter) gir svar på nye billetter i tide .

SLA-regler kan sette SLA-nivåer til nye billetter (med spesifikke betingelser) eller stoppe andre regler.

Liste over betingelser for SLA-regler:

 • Billettkilde
 • Billettstatus
 • Billett opprettet (dato)
 • Billett endret (dato)
 • Billett slettet
 • Billett start referanse URL
 • Billettprioritet
 • Siste melding
 • Tilordnet agentstatus
 • Egendefinerte felt
 • Billettavdeling
 • Billett tildelt til
 • Kundegruppe
 • Laget fra invitasjon
 • Billett tagger

Liste over handlinger i SLA-regler:

 • Endre SLA-nivå
 • Stopp andre regler

SLA-regler kan også kombineres med regler for å eskalere en billett som ikke er ny.

Notat:

Regler er nyttige hvis du vil endre SLA-nivåer for eksisterende billetter.

I LiveAgent kan du sette opp ulike SLA-policyer for flere avdelinger.

SLA-samsvarsrapport

LiveAgent tilbyr en rapport over oppfylte og tapte SLAer fra en bestemt tidsperiode og avdeling. Individuelle oppføringer kan sorteres etter avdeling, agent og dato. Du kan eksportere rapporten til en CSV-fil.

Visningsalternativer for SLA-samsvarsrapport (kolonner):

 • Dato
 • Oppfylt
 • Gjennomsnittlig tid – Oppfylt
 • Maksimum tid – Oppfylt
 • Minimum tid-Oppfylt
 • Savnet
 • Gjennomsnittlig tid – Tapt
 • Maksimum tid- Tapt
 • Minimum tid- Tapt

Bruk SLA-samsvarsrapport med API

Bruk LiveAgent REST API for å kalle opp verdier fra SLA-samsvarsrapporten.

SLA Logg rapport

LiveAgent tilbyr en logg over oppfylte og tapte SLAer fra en bestemt tidsperiode og avdeling. Individuelle oppføringer kan sorteres etter forespørsel, billett-ID, SLA-starttid, avdeling, agent, forfallsdato, stengt og SLA gjenværende/forfallen tid. SLA-logg kan eksporteres til en CSV-fil.

Visningsalternativer for SLA-loggrapport (kolonner):

 • Forespørsel
 • Billett
 • Avdeling
 • Agent
 • Nivå
 • SLA startet
 • Tidsfrist
 • Lukket
 • SLA

Bruk SLA Loggrapport med API

Bruk LiveAgent REST API for å kalle opp verdier fra SLA-loggrapporten.

Generate SLA log reports for free

Create SLA log reports to get an overview of how many SLAs have been met in a specific period of time. Try it today. No credit card required.

Kunnskapsbase ressurser

Finn ut mer

Våres nettsider bruker cookies. Ved og fortsette antar vi at du lar oss utplassere cookies som detaljert i våres prersonvern og cookies retningslinjer.

×
Avtal en-mot-en samtale og utforsk hvordan LiveAgent kan ta nytte av dine bedrifter.

Vi er tilgjengelig på flere datoer

Avtal en demo