ACD

Hva er automatisk samtaledistribusjon?

ACD som betyr Automatisk samtaledistribusjon er et telefonisystem som mottar innkommende anrop. Den filtrerer dem basert på visse forhåndsdefinerte distribusjonsregler og dirigerer dem til de riktige kundesenteragentene, avdelingene eller IVR-menyen. Vi kan også definere ACD som et anropsrutingssystem som fungerer med Computer Telephony Integration (CTI) og Interactive Voice Response (IVR)-systemer for å sikre at innkommende samtaler rutes intelligent til de mest passende agentene.

Hvorfor er automatisk samtaledistribusjon viktig å ha?

ACD-systemer er kritiske for callsentre siden de er designet for å sortere og effektivt håndtere store mengder innkommende samtaler uten overveldende agenter. ACD er spesielt nyttig for å håndtere anropsoverløp og håndtere innkommende anrop utenfor åpningstidene. Det bidrar også til å forbedre kundetilfredsheten og redusere kundefrustrasjonen ved å sørge for at samtaler kobles til agenter som er best egnet til å løse kundeproblemer.

Hvordan fungerer ACD?

  • Anropsidentifikasjon: For det første bruker ACD-systemet anrops-ID, automatisk nummeridentifikasjon (ANI) eller oppringt nummeridentifikasjonstjeneste (DNIS) for å finne all tilgjengelig informasjon om den som ringer for å rute anropet riktig. Sammenkoblet med IVR kan systemet innhente ytterligere oppringerinformasjon basert på IVR-menyvalget.
  • Anropskø: Deretter sorterer ACD innringerne i ventelister og bestemmer rekkefølgen på køen med hensyn til faktorer som status, ventetid og typen kundeforespørsel. VIP-oppringere kan for eksempel prioriteres og plasseres foran, basert på køkonfigurasjonen.
  • Anropsruting: ACD-systemet vil vidererute innkommende anrop avhengig av de forhåndsinnstilte distribusjonsreglene. For eksempel kan samtaler distribueres basert på opprinnelsen til telefonnummeret, agenttilgjengelighet, agentkompetanse og kunnskap, tid på dagen, køstatistikk eller andre forhåndsdefinerte regler.

Hva er typene ACD?

Det er forskjellige typer samtaledistribusjonsmetoder som brukes i ACD-systemer:

  • Lineær samtaledistribusjon/ Fast rekkefølge: Samtaler rutes til agenter i en forhåndsdefinert rekkefølge, og starter med samme agent hver gang. Når den første agenten på listen er utilgjengelig, rutes anropet til neste agent til noen svarer.
  • Sirkulær/roterende anropsdistribusjon: Anrop rutes til agenten som er neste i køen i en kontinuerlig sløyfe, noe som sikrer lik fordeling over hele teamet.
  • Uniform/tomgangsanropsdistribusjon: Anrop distribueres til agentene med færrest anrop eller lengst ledig tid mellom anrop (basert på gjennomsnittlig taletid), som bidrar til å optimalisere arbeidsbelastningen deres.
  • Samtidig samtalefordeling: Samtaler ringer til alle tilgjengelige agenter samtidig, og den som svarer vil håndtere samtalen, noe som minimerer ventetiden for innringere.
  • Tidsbasert anropsdistribusjon: Anrop rutes til tilgjengelige agenter bare i løpet av en gitt tidsperiode basert på deres arbeidstid og status.
  • Vektet samtalefordeling: Samtaler rutes til de tilgjengelige agentene basert på en forhåndsdefinert vektet poengsum (språkkunnskaper, ekspertise, effektivitet, ferdighetssett).
  • Databasert samtaledistribusjon: Samtaler rutes til agentene som er best rustet til å håndtere dem basert på tilgjengelig kundedata som kundens foretrukne kanal, VIP-status osv.
Call distribution settings in Contact center software - LiveAgent

Hva er fordelene med ACD?

Økt teamproduktivitet: ACD-systemer forbedrer agentytelsen og maksimerer agentproduktiviteten. Hver kontaktsenteragent håndterer kun kundeanrop som er spesifikke for deres ekspertiseområde, erfaring, kompetansesett, opplæringsnivå og så videre.

Bedre administrasjon av arbeidsstyrken: Bruk av et ACD-system sikrer at hvert medlem av kundeservicen eller salgsteamet deler samme mengde arbeid ved å fordele innkommende samtaler rettferdig og likt.

Forbedret kundeopplevelse: Smart samtaleruting reduserer ventetiden og kobler kundene til de riktige agentene som best kan håndtere forespørslene deres. Dette betyr raskere oppløsning, bedre oppløsningsrater og til slutt høyere kundetilfredshetsnivåer.

Increase your productivity

LiveAgent offers you call center software with number of useful features which will make your work more effective. Want to see it for yourself?

Frequently asked questions

Hva er den fullstendige formen for ACD?

ACD står for Automatic Call Distributor eller Automatic Call Distribution system som brukes i dagens callsentre for å effektivt administrere store volumer av innkommende samtaler. Det strømlinjeformer kommunikasjonsprosessen uten overveldende kundesenteragenter.

Hva betyr ACD?

Automatic Call Distribution (ACD)-systemet identifiserer innkommende anropere, sorterer dem i køer og ruter anropene deres til den mest passende agenten eller avdelingen basert på anropsdistribusjonsmetoden og forhåndsdefinerte regler.

Hva er funksjonene til ACD?

Noen av de grunnleggende funksjonene til systemer for automatisk samtaledistribusjon inkluderer integrasjoner med CTI, IVR og CRM, ferdighetsbasert ruting, automatisk tilbakeringing, flere samtalekøer, ruting av talepost, samtaleovervåking, rapportering og agentcoaching og annet.

Hvordan øke avkastningen med ACD?

Med den riktige anropsrutingsstrategien kan ACD forbedre den generelle kundesenterytelsen ved å forbedre agenteffektiviteten, redusere agentens hviletid og antall overførte anrop. Det gjør det mulig for agenter å øke hastigheten for første anropsløsning siden hvert innkommende anrop alltid rutes til den mest kvalifiserte agenten.

Tilbake til Ordliste Lag konto GRATIS

Våres nettsider bruker cookies. Ved og fortsette antar vi at du lar oss utplassere cookies som detaljert i våres prersonvern og cookies retningslinjer.

×
Avtal en-mot-en samtale og utforsk hvordan LiveAgent kan ta nytte av dine bedrifter.

Vi er tilgjengelig på flere datoer

Avtal en demo