Customer at register

Kjenn din kunde -sjekkliste

Det er mange råd der ute om hvordan du kan bli kjent med kundene dine, og det kan være vanskelig å finne ut hva som betyr mest. Det er lett å sette seg fast i detaljer og miste helheten av syne.

Det er derfor vi har satt sammen denne sjekklisten – den er en oppsummering av de viktigste tingene du trenger å vite om kundene dine. Så ta en titt og se om det er noen tilleggsdetaljer du bør spørre kundene dine om.

Viktigheten av å kjenne din kundesjekkliste

Vet at kundesjekklistene dine (KYC-sjekklister) er spesielt utviklet for å hjelpe med kundeidentifikasjon og screening. En KYC-sjekkliste er viktig fordi den hjelper deg å bekrefte at hver kunde er den de sier de er. Det hjelper også å vurdere eventuelle risikoer forbundet med å gjøre forretninger med dem.

KYC-sjekkliste er det første trinnet for å forstå kundene dine og kunne betjene dem riktig.

Hvem kan dra nytte av en sjekkliste for kundene dine

Enhver virksomhet som er utsatt for kunderisiko, for eksempel regnskapsførere eller finansielle tjenesteleverandører, bør utvikle en KYC-strategi for engasjere kunder. En KYC-sjekkliste kan også brukes av enhver bedrift som ønsker å bli bedre kjent med kundene sine – den kan hjelpe dem å forstå potensielle kunders behov og bygge relasjoner med dem.

 • Bedriftseiere

Hvis du er bedriftseier, er det viktig å vite hvem kundene dine er, og en KYC-sjekkliste lar deg gjøre det. Det hjelper deg også med å vurdere eventuelle risikoer forbundet med å gjøre forretninger med potensielle kunder.

 • Regnskapsførere

Transaksjoner som involverer penger er gjenstand for ytterligere risiko. Du bør ha all relevant informasjon om en kunde som kreves for å bekrefte identiteten deres og vurdere eventuelle trusler.

 • Leverandører av finansielle tjenester

Finansielle rådgivere er lovpålagt å kjenne kundene sine. De må innhente og verifisere kundeinformasjon for å forhindre hvitvasking av penger, økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering.

 • Compliance-fagfolk

En kjennskap til kundesjekklisten din kan hjelpe deg med å oppfylle samsvarskravene. Som et resultat kan du være sikker på at din bedrift oppfyller alle compliance-programmer og bidrar til å forhindre ulovlige aktiviteter.

KYC-sjekklister for enkeltpersoner

Kjenn din kunde -sjekkliste

Å ha grunnleggende informasjon om kunden din er nøkkelen til å forstå dem.

Hvorfor er grunnleggende informasjon viktig?

Denne informasjonen er nøkkelen til å bygge tillit hos kunden din. Ved å forstå dem på et dypere nivå, vil du kunne gi dem bedre service og produkter. I sin tur vil det føre til en lojal kundebase som kontinuerlig støtter virksomheten din.

Hvordan får jeg grunnleggende informasjon?

Den enkleste måten å få tak i denne informasjonen på er ved å la kundene dine fylle ut et skjema online eller personlig. Sørg for å gjøre prosessen så enkel som mulig. Ta med data som:

 • navn
 • fødselsdato
 • adresse
 • kontaktinformasjon (f.eks. e-postadresse og telefonnummer)

Hvilke verktøy skal du bruke for å få grunnleggende informasjon?

 • Customer Relationship Management (CRM) system
 • kunde database
 • enkelt regneark

Neste trinn for å forstå kundene dine er å bekrefte identiteten deres. Dette kan gjøres gjennom en offentlig utstedt ID, for eksempel et pass eller et førerkort.

Hvorfor er bevis på identitet viktig?

Det bekrefter at kunden er den de sier de er, og hjelper til med å vurdere eventuelle risikoer forbundet med å gjøre forretninger med dem.

Hvordan få bevis på identitet?

Den beste måten er å få kunden til å gi deg en kopi av ID-en sin personlig eller elektronisk. Sørg for å oppbevare originalen på et trygt sted, da du trenger den for arkivene dine. Du bør også sjekke ID-en mot en pålitelig database, for eksempel National Identity Database.

Hvilke verktøy skal du bruke for å få bevis på identitet?

 • pålitelig identitetsdatabase
 • offentlig utstedt ID
 • UID/pass, førerkort eller et velger-ID-kort
 • nåværende ID-kort utstedt av staten
 • ethvert gyldig debet- eller kredittkort utstedt av en bank

Det neste trinnet for å forstå kundene dine er å bekrefte adressen deres for å bekrefte at de bor der de hevder de gjør.

Hvorfor er bevis på adresse viktig?

Det bekrefter kundens identitet og kan bidra til å forhindre svindel.

Hvordan få bevis på adresse?

Den vanligste måten er å be om en strømregning eller et annet offisielt dokument som inkluderer kundens navn og adresse. Du kan også bruke en tjeneste som LexisNexis for å bekrefte opplysningene deres.

Hvis kunden ikke har en fysisk adresse, må du være kreativ og se etter andre måter å bekrefte identiteten og plasseringen på.

Hvilke verktøy skal brukes for å få adressebevis?

 • en kopi av en strømregning (f.eks. strømregning) med en verifiserbar adresse
 • Visum/førerkort med digitalt bilde
 • en kopi av en registrert salgsavtale eller leie for bolig
 • enhvert identifikasjonsdokument i navnet til ens ektefelle

For å bli kjent med kundene dine, må du forstå risikoprofilen deres.

Hvorfor er risikoprofilering viktig?

En risikoprofil hjelper til med å bestemme en kundes investeringsmål, tidshorisont og risikotoleranse. Det er viktig å bli kjent med kundenes risikoprofiler slik at du bedre kan matche dem med de riktige produktene og tjenestene.

Hvordan bestemmer du en kundes risikoprofil?

Det er noen forskjellige måter å bestemme en kundes risikofaktorer på. En måte er å spørre direkte om dem, og en annen er å bruke et spørreskjema eller verktøy som hjelper deg med å samle inn denne informasjonen.

Når du har det, kan du begynne å matche produktene og tjenestene dine med kundene som passer for dem.

Hvilke verktøy skal brukes til kunderisikoprofilering?

 • spørreskjema
 • investeringsmål
 • tidshorisont
 • toleranse for risiko

KYC-sjekklister for bedrifter

Dette kan variere noe avhengig av typen selskap.

Hvorfor er det viktig å få grunnleggende bedriftsinformasjon?

Denne informasjonen hjelper til med å forhindre svindel og vurdere eventuelle risikoer forbundet med å gjøre forretninger med selskapet.

Hvordan får jeg grunnleggende bedriftsinformasjon?

En måte er å søke etter selskapet på Google. En annen er å bruke en tjeneste som LexisNexis. Generelt trenger du:

 • bedriftens fulle navn
 • bedriftens registrerte adresse
 • bedriftsnummer
 • MVA-registreringsnummer (hvis aktuelt)
 • kontaktdetaljer (f.eks. e-postadresse og telefonnummer)

Hvilke verktøy skal brukes for å få grunnleggende bedriftsinformasjon?

 • Google-søk
 • LexisNexis
 • spørreskjema

Bedriftens type eller status er et annet aspekt du kanskje bør ta hensyn til.

Hvorfor er det viktig å vite typen/statusen til selskapet?

Bedriftens størrelse kan for eksempel gi deg en indikasjon på kjøpekraften. Og å kjenne bransjen kan hjelpe deg å bedre forstå språket kunden din bruker og utfordringene de møter på daglig basis.

Hvordan finner man ut typen/statusen til et selskap?

En måte er å slå opp selskapet på Hoovers. Du kan også finne denne informasjonen ved å søke etter selskapet på Google og se på “Om oss”-siden deres. Til slutt kan du også spørre dem direkte og bekrefte med en oppfølgings-e-post eller telefonsamtale.

Hvilke verktøy skal brukes for typer/status for et selskap?

 • Hoovers
 • Google
 • e-post-/telefonsamtaler

Hva gjør dette selskapet? Med andre ord, hva er arten av virksomheten deres?

Hvorfor er det viktig å kjenne til arten av et selskaps virksomhet?

Dette kan hjelpe deg med å finne ut hva slags produkter eller tjenester de kan være interessert i.

Hvordan finner man ut hva et selskaps virksomhet er?

Her er spørsmålene du kan stille dem for å få en bedre forståelse av selskapet du ser på.

 • Hva er forretningsmodellen deres?
 • Hvilken bransje er de i?
 • Hva er kjerneverdiene deres?
 • Hva slags produkter eller tjenester tilbyr dette selskapet?
 • Har de noen nye produkter eller tjenester som de markedsfører for øyeblikket?
 • Hva er noen av deres mest populære produkter eller tjenester?
G2 - LiveAgent-anmeldelser og produktdetaljer

Hvilke verktøy skal brukes til denne forskningen?

 • bedriftens nettsted – om side
 • ring dem
 • les anmeldelser på nettet – nettsteder som G2, Capterra

Du må bekrefte selskapets registrerte adresse.

Hvorfor er det viktig å bekrefte den registrerte adressen til et selskap?

Dette bidrar til å sikre at selskapet er legitimt og ikke prøver å skjule noe.

Hvordan bekrefter jeg den registrerte adressen til et selskap?

For USA-baserte virksomheter er en måte å slå opp selskapets registreringsinformasjon med staten der det er registrert. En annen måte er å slå opp selskapets vedtekter eller stiftelse med staten. Til slutt kan du sjekke med amtmannens kontor i det fylket bedriften er registrert.

Hvilke verktøy skal brukes for å bekrefte bedriftens registrerte adresse?

 • Google Maps
 • LexisNexis

Det er også viktig å bekrefte identiteten til direktørene i et selskap.

Hvorfor er det viktig å bekrefte direktørens identitet?

Styrerne er personene som kontrollerer selskapet. Som sådan er det viktig å vite hvem de er og hva deres bakgrunn er.

Hvordan bekrefter jeg direktørens identitet?

Spør dem om fullt navn, fødselsdato og gjeldende adresse. I tillegg bør du be om en kopi av passet eller førerkortet deres. Du kan også sjekke de offentlige registrene for å bekrefte identiteten deres. Poenget er at du bør ta deg tid til å bekrefte identiteten til direktørene i et selskap før du gjør forretninger med dem.

Hvilke verktøy skal brukes for å bekrefte direktørens identitet?

 • Google-søk
 • LinkedIn
 • Company House (i Storbritannia)

Relevant for selskaper som er basert i Storbritannia, Europa og Australia.

Hvorfor er det viktig å få et selskaps referansenummer?

Det kan hjelpe deg å forstå deres forretningsmodell og størrelse.

Hvordan finner jeg ut et selskaps referansenummer?

Den beste måten er å spørre dem direkte. Du kan også finne denne informasjonen på nettsiden deres eller ved å søke etter selskapet på Google.

Hvilke verktøy skal brukes for å få selskapets referansenummer?

 • bedriftens nettsted
 • søkemotorer som Google
 • spør selskapet direkte

Et selskaps kredittvurdering er en god indikator på dets økonomiske helse.

Hvorfor er det viktig å vite bedriftens kredittvurdering?

Det kan hjelpe deg å forstå selskapets økonomiske helse og dets evne til å foreta betalinger i tide.

Hvordan finner du ut et selskaps kredittvurdering?

En måte er å slå opp selskapets regnskap og potensielle risikoer. En annen er å finne selskapets økonomiske rapport fra et kredittbyrå.

En god kredittvurdering er typisk alt over “investment grade”, som betyr at selskapet er en lavrisikoinvestering. En dårlig kredittvurdering er typisk alt under “investment grade”, som betyr at selskapet er en høy- risikoinvestering. Hvis et selskap ikke har noen kredittvurdering, kan det bety at det er for nytt til å ha en eller at det ikke er i god økonomisk helse.

Hvilke verktøy skal brukes for å overvåke et selskaps kredittvurdering?

 • sett opp varsler med et kredittbyrå
 • bruk et finansielt sporingsverktøy som Bloomberg eller Reuters for finansiell aktivitetsundersøkelse

Sørg for at du får informasjon som filialadresse og kundekontonummer, Swift-kode og IBAN.

Hvorfor er det viktig å kjenne til et selskaps bankinformasjon?

Det gir deg en ide om hvor selskapet gjør sine banktjenester og hva slags finansiell historie de har. Denne informasjonen kan også brukes til å spore opp et selskap hvis de skylder deg penger.

Hvordan finner jeg ut et selskaps bankinformasjon?

Den beste måten å finne ut et selskaps bankinformasjon på er å spørre dem direkte. Du kan også finne denne informasjonen på nettsiden deres eller ved å slå opp deres økonomiske registreringer.

Hvilke verktøy skal du bruke for å få bankinformasjon?

 • SECs Edgar-database inkluderer offentlige selskapers finansielle transaksjoner
 • D&B Hoovers gir detaljerte profiler på selskaper, inkludert bankinformasjon
 • selskapets nettsted – “Kontakt oss” eller “Om oss”-sidene

En annen viktig ting å vite om kundene dine er personene som driver showet, inkludert selskapets direktører, partnere og eiere.

Hvorfor er det viktig å kjenne et selskaps interessenter?

Det kan hjelpe deg med å forstå bedriftens beslutningsprosess, og det kan også gi deg litt innsikt i bedriftens kultur.

Hvordan bli kjent med et selskaps interessenter?

Lag en liste over selskapets partnere, direktører og eiere, og gjør deretter undersøkelser på hver enkelt. Prøv å finne ut så mye du kan om deres bakgrunn, interesser og mål for selskapet. Dette vil hjelpe deg å forstå hvordan de tenker og hva som motiverer dem.

Hvilke verktøy skal brukes for å bli kjent med en bedrifts interessenter?

 • bedriftens nettsted
 • søkemotorer som Google
 • spør selskapet direkte

Sertifikater er juridiske dokumenter som viser et selskaps inkorporering, eierskap og overholdelse av forskrifter. Dokumenter som stiftelsesbevis, stilling, memorandum, samt vedtekter og god anseelse kan gi deg en idé om hvordan selskapet er strukturert.

Hvorfor er sertifikater viktige?

De kan hjelpe deg med å forstå et selskaps struktur og hvordan det fungerer.

Hvordan får jeg alle relevante sertifikater?

Den enkleste måten å få tak i sertifikatene på er å be om dem fra selskapet selv. Du kan også finne dem hos det lokale handelskammeret eller på nettet gjennom bedriftsregistreringsdatabaser.

Hvilke verktøy skal brukes for å få sertifikater?

 • spør selskapet
 • lokale handelskammer
 • nettbaserte bedriftsregistreringsdatabaser

Hvert selskap er pålagt å få sin økonomiske profil revidert av en eller flere uavhengige personer.

Hvorfor er finansrevisjon viktig?

En revisjonsberetning vil vise deg om regnskapet er nøyaktig eller ikke.

Hvordan få alle relevante reviderte årsrapporter/finansregnskaper/regnskaper?

Den beste måten å få tak i disse dokumentene på er å be om dem direkte fra selskapet. Du kan også finne dem på nettet gjennom bedriftsregistreringsdatabaser eller SECs Edgar-database.

Hvilke verktøy skal brukes for å få reviderte årsrapporter/finansregnskaper/regnskaper?

 • spør selskapet
 • online bedriftsregistreringsdatabaser
 • SECs Edgar-database

Dette er en liste over alle aksjonærene i et selskap som viser hvor mange aksjer og hvor stor prosentandel av selskapet hver av dem eier.

Hvorfor er et aksjeregister viktig?

Det kan hjelpe deg å forstå hvem som eier selskapet og hvor mye kontroll de har. Det kan også gi deg litt innsikt i bedriftens økonomiske situasjon.

Hvordan får man et aksjeregister?

Den beste måten er å be om det fra selskapet selv. Du kan også finne den på nettet gjennom bedriftsregistreringsdatabaser eller SECs Edgar-database.

Hvilke verktøy skal brukes for å få et aksjeregister?

 • spør selskapet
 • online bedriftsregistreringsdatabaser
 • SECs Edgar-database

Hvert selskap har en risikoprofil som skisserer eventuelle potensielle trusler som selskapet står overfor.

Hvorfor er en risikoprofil viktig?

Det kan hjelpe deg med å forstå utfordringene selskapet står overfor og hvordan de håndterer dem. Det kan også gi deg litt innsikt i selskapets fremtidsutsikter.

Hvordan får jeg en risikoprofil?

Spør selskapet om det eller se på selskapets regnskap.

Hvilke verktøy skal du bruke for å få en risikoprofil?

 • Business Risk Navigator – et verktøy fra US Small Business Administration
 • spørreskjema

Frequently asked questions

Hva er KYC-samsvar?

KYC-overholdelse er prosessen med å bekrefte identiteten til kundene dine. Dette gjøres vanligvis ved å samle kundeinformasjon og dokumenter, for eksempel førerkort eller pass.

Hva er ulike typer KYC-verifisering?

De vanligste er ID-verifisering og adressebekreftelse. Førstnevnte gjøres vanligvis ved å hente en kundes førerkort eller pass, mens sistnevnte kan gjøres via en strømregning eller kontoutskrift.” question-3=”Hva er fordelene med å kjenne din kundesjekkliste?

Hva er fordelene med å kjenne din kundesjekkliste?

Den største fordelen er at det hjelper deg å holde oversikt over kundenes informasjon, slik at du kan være sikker på at du gir dem best mulig service. Det bidrar også til å bygge tillit hos kundene dine, ettersom de vil kunne se at du tar deres personvern og sikkerhet på alvor.

Hvilken informasjon bør jeg samle inn fra kundene mine?

Hvilken type informasjon du må samle inn fra kundene dine, avhenger av virksomheten din og hvilken type produkter eller tjenester du tilbyr. Det er imidlertid noen vanlige opplysninger som de fleste virksomheter vil trenge å samle inn, f.eks. navn, adresse, fødselsdato.

Hvor ofte bør jeg oppdatere KYC-sjekklisten min?

Du bør gjøre det regelmessig siden kundeinformasjon kan endres over tid. Du bør også oppdatere den hvis du gjør endringer i produktene eller tjenestene dine, da dette kan påvirke informasjonen du trenger å samle inn fra kundene dine.

Hvordan kan teknologi hjelpe med en sjekkliste for kundene dine?

Ved å automatisere prosessen med å samle inn og bekrefte kundeinformasjon. Dette kan gjøre det enklere og raskere for deg å overholde KYC-kravene. Det kan også hjelpe deg å holde oversikt over kundenes informasjon og aktivitet over tid for lettere å identifisere eventuelle endringer eller risikoer.

Hva er de fire elementene i KYC?

Kundeidentifikasjon, kundedue diligence, kontinuerlig overvåking og risikostyring. Kundeidentifikasjon er prosessen med å samle inn informasjon om kundene dine slik at du kan bekrefte identiteten deres. Customer due diligence er prosessen med å sjekke at kundene dine er den de sier de er. Løpende overvåking er prosessen med å holde oversikt over kundenes informasjon og aktivitet over tid. Risikostyring er prosessen med å vurdere og administrere risikoene knyttet til kundene dine.

Hva er konsekvensene av å ikke ha en sjekkliste til kunden din?

Hvis du ikke har en kundesjekkliste, kan det hende du synes det er vanskelig å overholde KYC-kravene. Dette kan føre til bøter eller andre straffer fra tilsynsmyndighetene. Det kan også føre til problemer med kundene dine, siden de kanskje ikke stoler på at du tar deres personvern og sikkerhet på alvor. I ekstreme tilfeller kan det til og med føre til straffeanklager.

Hvordan lage en sjekkliste for din kunde?

Den enkleste måten er å bruke vår som rettesnor. Du kan justere den til dine spesifikke forretningsbehov eller krav.

Relaterte Ressurser

Våres nettsider bruker cookies. Ved og fortsette antar vi at du lar oss utplassere cookies som detaljert i våres prersonvern og cookies retningslinjer.

×
Avtal en-mot-en samtale og utforsk hvordan LiveAgent kan ta nytte av dine bedrifter.

Vi er tilgjengelig på flere datoer

Avtal en demo