GDPR

Hva er GDPR?

General Data Protection Regulation er en forordning opprettet for å forene databeskyttelsen i EU. Hovedmålet er å beskytte personopplysninger om europeiske borgere. GDPR blir håndhevet fra 25. mai 2018.

Frequently asked questions

Hvordan definerer du GDPR?

GDPR, eller General Data Protection Regulation, er et juridisk rammeverk som definerer retningslinjene for innsamling og behandling av personopplysninger til personer som bor i EUs territorium. Forskriften gjelder uavhengig av hvor nettsiden befinner seg, så den må gjelde for alle nettsteder som tiltrekker seg et europeisk publikum.

Hva er prinsippene for GDPR?

GDPR definerer syv nøkkelprinsipper for personopplysninger, dvs. lovlighet, rettferdighet og åpenhet, formålsbegrensning, dataminimering, presisjon, lagringsbegrensninger, integritet og konfidensialitet, dvs. sikkerhet, samt ansvar. De definerer tydelig hvordan dataene kan samles inn, hvordan de skal behandles og hvordan de administreres på en sikker måte.

Hvor kan du lære mer om GDPR?

Du kan lære om GDPR direkte fra GDPR.eu-nettstedet, som inneholder en komplett veiledning for overholdelse av GDPR. Det er en informasjonskilde for enkeltpersoner så vel som organisasjoner som undersøker om deres aktiviteter overholder GDPR, og hva de må gjøre for å gjøre aktivitetene deres i samsvar med GDPR.

Tilbake til Ordliste Lag konto GRATIS

Våres nettsider bruker cookies. Ved og fortsette antar vi at du lar oss utplassere cookies som detaljert i våres prersonvern og cookies retningslinjer.

×
Avtal en-mot-en samtale og utforsk hvordan LiveAgent kan ta nytte av dine bedrifter.

Vi er tilgjengelig på flere datoer

Avtal en demo